Bioptik Technology inc, Taiwan

 

 

Система за мониторинг на кръвна захар холестерол пикочна киселина EasyTouch GCU Blood Glucose Cholesterol Uric Acid Multi-Function Monitoring System

Система за мониторинг на кръвна захар холестерол пикочна киселина EasyTouch GCU Blood Glucose Cholesterol Uric Acid Multi-Function Monitoring System
116,00 лв.

Тест ленти за кръвна захар 25 броя EasyTouch Blood Glucose Test Strips

Тест ленти за кръвна захар 25 броя EasyTouch Blood Glucose Test Strips
23,80 лв.

Тест ленти за пикочна киселина 25 броя EasyTouch Uric Acid Blood Test Strips

Тест ленти за пикочна киселина 25 броя EasyTouch Uric Acid Blood Test Strips
34,50 лв.

Тест ленти за холестерол 10 броя EasyTouch Blood Cholesterol Test Strips

Тест ленти за холестерол 10 броя EasyTouch Blood Cholesterol Test Strips
44,00 лв.

Устройство за измерване нивата на пикочна киселина и кръвна захар EasyTouch Glucometer GU Dual Function Glucose+Uric Acid Testing

Устройство за измерване нивата на пикочна киселина и кръвна захар EasyTouch Glucometer GU Dual Function Glucose+Uric Acid Testing
88,50 лв.