Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd

Nissei DS-10 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя

Nissei DS-10 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя
73,50 лв.

Nissei DS-11 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя

Nissei DS-11 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя
125,50 лв.

Nissei DS-500 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя пълен автомат

Nissei DS-500 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя пълен автомат
83,00 лв.

Nissei DSK-1011 Апарат за измерване на кръвно налягане, за над лакътя

Nissei DSK-1011 Апарат за измерване на кръвно налягане, за над лакътя
125,00 лв.

Nissei DSK-1031 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя

Nissei DSK-1031 Апарат за измерване на кръвно налягане за над лакътя
186,50 лв.

Nissei WS-1100 Апарат за измерване на кръвно налягане за китка

Nissei WS-1100 Апарат за измерване на кръвно налягане за китка
85,00 лв.