Categories

РАЙД ИЗПАРИТЕЛ ДЕН И НОЩ ДОЗАТОР С ПЪЛНИТЕЛ RAID FLY & MOSQUITO PROTECTION PLUG IN AND REFILL

РАЙД ИЗПАРИТЕЛ ДЕН И НОЩ ДОЗАТОР С ПЪЛНИТЕЛ RAID FLY & MOSQUITO PROTECTION PLUG IN AND REFILL
10,40 лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО УСТРОЙСТВО СРЕЩУ КОМАРИ МУХИ И МРАВКИ

                Akтивна съставка; 

Transfluthrin - Елиминира определен вредител за даден биоциден продукт, като например в продукт с инсектицидно, антимикробно или репелентно действие.

               Съчетава компактен дифузор с новаторски компресиран пълнител, съдържащ активна съставка против комари. Веднъж активирана, тя се освобождава по постоянен начин в продължение на 30 дни.

               Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.

               Начин  на  приложение; За да активирате продукта и да започнете защитата от комари, включете уреда в електрическия контакт.Червената светлина показва, че продуктът работи. Когато синята течност изсъхне, е време да замените пълнителя. За да деактивирате продукта, просто изключете от контакта.

               Предпани мерки; 

Да не се използва в присъствието на хора с известна чувствителност към пиретроиди. В случай на признаци на чувствителност потърсете медицинска помощ.

Покрийте резервоари за риба и аквариуми, изключете въздушната помпа по време на употреба.

Да се използва в добре проветрени помещения.

Изхвърлете празната бутилка безопасно.

Не покривайте електрическия модул, когато сте в режим на употреба

Да не се използва в близост до запалими материали.

Измийте ръцете си с вода и сапун.

Никога не използвайте бутилка за други цели, различни от предвидените

Да се съхранява далеч от хранителни продукти.

Може да предизвика дразнене на кожата, очите, лигавиците и кожната сенсибилизация.

Токсичен за риби и други водни организми.

Отрова При поглъщане да се потърси медицинска помощ

 

                Други съставки; 

                Isoparaffin - Улеснява разнасянето на продукта по повърхността.

                CI Solvent Blue 35 - Осигурява приятен цвят на продукта. 

                Clariant Solvaperm® Yellow 3GБагрило - Осигурява приятен цвят на продукта.

                Не изхвърляйте в канали, повърхностни или подземни води.

Производител; S. C. Johnson & Son, Inc