Categories

РАЙД СПИРАЛИ х10 RAID® MOSQUITO COILS

РАЙД СПИРАЛИ х10 RAID® MOSQUITO COILS
5,40 лв.

                   Защита от комари до 7 часа.
                   RAID® MOSQUITO COILS ви осигуряват защитата, от която се нуждаете за добър нощен сън без смущения от комари. Защитете вашите часове сън с Raid Coils. 

                    Активна съставка: Трансфлутрин (пиретроид) 0.3g / kg

                     Указания за употреба:

Разделете спиралите от опаковката. Разделете двете метални поставки /по една за всяка спирала/

Повдигнете металната пластинка,  поставете в процепа спиралата и апалете края и. 

Поставете бобината на плоча, за да съберете пепел. Запалете върха, изгасете пламъка и оставете жаравата.

Да се съхранява на сухо и хладно място. 

                        Предпазни мерки; 

Да се използва в добре проветрени помещения.

Избягвайте директно вдишване на дим.

Не се препоръчва за лица, които са чувствителни към пушене или страдат от астма.

Не съхранявайте в близост до храна, кухненска посуда или дрехи.

Пазете от горими материали.

Измийте ръцете си със сапун и вода след боравене с бобините.

Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от храна.

                    Може да причини дразнене на кожата, очите, лигавиците и кожната сенсибилизация.

Производител; S. C. Johnson & Son, Inc