Categories

РАЙД ТЕЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 21 ml RAID® LIQUID ELECTRIC SINGLE REFILL

РАЙД ТЕЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 21 ml RAID® LIQUID ELECTRIC SINGLE REFILL
7,30 лв.

                  30 нощи защита от комари с аромат на евкалипт.

                  Активна съставка; Пралетрин (пиретроид) 16g / L

                  Raid Liquid Electric осигурява удобна защита срещу комари за 30  нощи (ако се използва за 7 часа на нощ), кaто не е необходимо да се сменя ежедневно  и по този начин се свежда до минимум контакта с инсектициди.

                 Указания за употреба:

Свалете капачката от пълнителя и завинтете в отоплителното тяло.

Завъртете отоплителното тяло нагоре и надолу в изправено положение.

Включете уреда в електрически контакт. Има светлинен сигнал, че продуктът работи.

Извадете от контакта когато  уредът не се използва.

                Да не се използва в присъствието на хора с известна чувствителност към пиретроиди. В случай на признаци на чувствителност потърсете медицинска помощ.

                Покрийте  резервоари за риба и аквариуми, изключете въздушната помпа по време на употреба.

                 Да се използва в добре проветрени помещения.

                 Изхвърлете празната бутилка безопасно.

                 Не покривайте електрическия модул, когато е в употреба

                 Да не се използва в близост до запалими материали.

                 Измийте ръцете си с вода и сапун.

                 Никога не използвайте бутилка за други цели, различни от предвидените

                 Да се съхранява далеч от хранителни продукти.

                 Не подправяйте фитила.

                 Може да предизвика дразнене на кожата, очите, лигавиците и кожна сенсибилизация.

                 Токсичен за риби и други водни организми.

                 Отровна! Ако се погълне, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете тази опаковка на лекаря.

                 Не изхвърляйте в канали, повърхностни или подземни води.

Производител; S. C. Johnson & Son, Inc