Smith & Nephew PLC, UK

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 10см х 10см ACTICOAT 3

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 10см х 10см ACTICOAT 3
32,20 лв.

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 10см х 20см ACTICOAT 3

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 10см х 20см ACTICOAT 3
50,80 лв.

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 20см х 40см ACTICOAT 3

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 20см х 40см ACTICOAT 3
182,60 лв.

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 5см х 5см ACTICOAT 3

3-дневна Превръзка с нанокристално сребро 5см х 5см ACTICOAT 3
11,80 лв.

7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро 10см х 12.5см ACTICOAT 7

7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро 10см х 12.5см ACTICOAT 7
75,20 лв.

7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро 15см х 15см ACTICOAT 7

7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро 15см х 15см ACTICOAT 7
135,50 лв.

7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро 5см х 5см ACTICOAT 7

7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро 5см х 5см ACTICOAT 7
19,30 лв.

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 10см х 12.5см ACTICOAT Flex 7

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 10см х 12.5см ACTICOAT Flex 7
77,60 лв.

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 15см х 15см ACTICOAT Flex 7

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 15см х 15см ACTICOAT Flex 7
141,50 лв.

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 20см х 40см ACTICOAT Flex 7

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 20см х 40см ACTICOAT Flex 7
232,30 лв.

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 5см х 5см ACTICOAT Flex 7

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 5см х 5см ACTICOAT Flex 7
20,70 лв.

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 40см х 40см ACTICOAT Flex 7

7-дневна стерилна гъвкава антимикробна превръзка с нанокристално сребро 40см х 40см ACTICOAT Flex 7
388,20 лв.