Twin Oaks Centre for Infinite Health

Scaler Gold (нанозлатна вода) 250 ml (дълбоко проникващ и ефективен златен разтвор)

Scaler Gold (нанозлатна вода) 250 ml (дълбоко проникващ и ефективен златен разтвор)
46,80 лв.

Scaler Platinum (наноплатинена вода) 250 ml (дълбоко проникващ и ефективен платинен разтвор)

Scaler Platinum (наноплатинена вода) 250 ml (дълбоко проникващ и ефективен платинен разтвор)
46,80 лв.

Scaler Silver (наносребърна вода) 10 ml (дълбоко проникващ и ефективен сребърен разтвор)

Scaler Silver (наносребърна вода) 10 ml (дълбоко проникващ и ефективен сребърен разтвор)
8,40 лв.

Scaler Silver (наносребърна вода) 250 ml (дълбоко проникващ и ефективен сребърен разтвор)

Scaler Silver (наносребърна вода) 250 ml (дълбоко проникващ и ефективен сребърен разтвор)
46,80 лв.

Наносребърна вода 50 ml Scaler Silver spray

Наносребърна вода 50 ml Scaler Silver spray
17,20 лв.