За Нас

Aптеката е открита през 1995 година. Собственост е на магистър - фармацевт. Целта на настоящия сайт е модерна онлайн аптека,с максимално полезна на клиентите, формираща потребителсака култура  с  фармацевтична насоченост. Поставяме си важната задача клиентите, които пазаруват от нас да се чувстват сигурни и  спокойни  чрез информацията, кояо получават за предлаганите от нас продукти, както и за тяхното качество. Лекарствение продукти и козметични материали, предлагани в апеката са подбрани на първо място от гледна точка на тяхното качесво. Потърсена е връзката между отделните продукти при тяххото представяне.